Menu Zavřeno

ZDENĚK HŘIB

Zdeněk Hřib je primátorem hlavního města Prahy od roku 2018. Je prvním členem Pirátské strany, který byl zvolen primátorem v České republice i ve světě. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích pracoval pro několik organizací jako zdravotnický IT specialista a konzultant. Od roku 2013 je členem České pirátské strany a působil v ní jako stranický expert na zdravotnictví. Jako primátor hlavního města Prahy se zaměřuje především na udržitelnost, řešení pro chytrá města, datové řízení města, transparentnost a obhajobu lidských práv. V roce 2019 Praha společně s ostatními hlavními městy zemí V4 – Budapeští, Bratislavou a Varšavou založila Pakt svobodných měst s cílem bránit svobodu a demokracii a řešit antiliberální tendence, nerovnosti, populismus, xenofobii a popírání klimatických změn. Během jeho působení v pozici primátora přijalo hlavní město Klimatický plán pro Prahu – soubor konkrétních opatření k dosažení pražského klimatického závazku snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 % ve srovnání s rokem 2010 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.
Prezentace: Smart Cities
June 22nd 2022
13:50 - 14:00 CET

Zdeněk Hřib

Primátor hlavního města Prahy