Menu Zavřeno

VÁCLAV NEBESKÝ

Vystudoval dopravní management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a získal titul Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI. Svou kariéru začínal ve skupině České dráhy, kde působil jak v samotných Českých drahách, tak v managementu dceřiných firem. Poté působil ve vrcholových pozicích různých technologických firem v privátním sektoru. Pracoval jako poradce a posléze i jako náměstek ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Byl členem Řídícího výboru Českých drah a členem Rady vlády pro informační společnost. V letech 2019 – 2020 se vrátil do Českých drah jako předseda představenstva a generální ředitel a ve vrcholovém managementu skupiny zůstal až do roku 2022. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením firem v oblasti dopravy a informatiky i se státní správou. Ve funkci Čestného prezidenta spolku Zelená železnice je od roku 2022.
Spolek Zelená železnice byl oficiálně založen 17. září 2021 (symbolicky – na Den Železnice). Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje a výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Zelené Dohody pro Evropu. Zakládajícími členy spolku Zelená železnice jsou České dráhy, ČD Cargo, Škoda Transportation, Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově.
Prezentace: Smart Cities
June 22nd 2022
13:50 - 14:00 CET

Václav Nebeský

Čestný prezident @Zelená Železnice