Menu Zavřeno

PETR JONÁK

Petr Jonák je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy, největšího zástupce zaměstnavatelů v ČR, kde má na starost oblast udržitelnosti a ESG. Je rovněž členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vystudoval VŠE v Praze, absolvoval leadership program na IMD Business School. Pět let působil jako novinář ČTK v Praze a Bruselu. Následně pracoval pro Škoda Auto, finanční skupinu BXR nebo ve společnostech Coca-Cola a T-Mobile. Podílel se na strategiích konkurenceschopnosti ČR a byl členem Národní ekonomické rady vlády. Celý život jej baví propojování různých světů, které spolu tolik nemluví, ale měly by.
SPČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.
Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy.

Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích. reprezentuje 11 tisíc firem s více než 1,3 milionem zaměstnanců. Našimi členy je přes 140 významných českých průmyslových firem a více než 30 oborových asociací
Panel discussion (CZ):
Policy, Economy & Strategy
June 22nd 2022
9:58 - 10:28 CET

Kateřina Bohuslavová

Chief Sustainability Officer, ESG Office, ČEZ, a. s.