Menu Zavřeno

KATEŘINA BOHUSLAVOVÁ

Kateřina Bohuslavová vystudovala Oxfordskou univerzitu a pražskou Univerzitu Karlovu. Pracovala jako lingvistka ve státní správě i v soukromém sektoru. Dlouhodobě působila v akademické sféře, přednášela na Akademii Věd ČR a vysokých školách, kde se zaměřovala na systematickou práci s daty a publikování odborných textů. V roce 2021 nastoupila do ČEZ, a. s., kde buduje a řídí útvar ESG Skupiny ČEZ v divizi generálního ředitele, jako Chief Sustainability Officer. Útvar ESG (Environmental, Social, Governance: životní prostředí, sociální vztahy a transparentnost řízení firmy) zodpovídá za nefinanční reporting a komunikaci s ratingovými agenturami, monitoruje vývoj ESG trendů na trhu, spolupracuje na přípravě udržitelných projektů a analyzuje dopady podnikání Skupiny ČEZ na ESG faktory. Posláním útvaru je upevnit pozici lídra udržitelného rozvoje v ČR a stát se jím i v celoevropském kontextu.
ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je strategickým partnerem pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké společnosti. Zajišťujeme komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické optimalizace a dodávky energií. Operujeme prostřednictvím dceřiných společností na českých i slovenských trzích. Další obchodní aktivity rozvíjíme i v zahraničí na celoevropské úrovni.
Supply Chain Sustainability: Ensuring Accountability and Transparency
14/06/2023
17:00 - 17:45 PM

Kateřina Bohuslavová

Chief Sustainability Officer, ESG Office, ČEZ, a. s.