Menu Zavřeno

IVA WERBYNSKÁ

Pomáhám zorientovat se v obalové legislativě a na jejím základě navrhovat legislativně správná obalová řešení. Výrobcům baleného zboží pomáhám najít ten ideální obal pro jejich zboží a navrhuji vhodné výrobce těchto obalů. Pomáhám se správným značením na obalech. Usnadňuji orientaci v obalových soutěžích a na obalovém trhu.
Obalová asociace CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s. (dále jen SYBA) sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Asociace byla založena na počátku devadesátých let minulého století a v jejím názvu je ukotvena zkratka vzniklá ze slov SYstémy BAlení. Asociace je otevřena pro všechny zájemce, zejména z řad výrobců a dodavatelů obalové techniky i baleného zboží a také samozřejmě pro poskytovatele balicích služeb či vzdělání o oblasti obalů a balicích procesů. SYBA poskytuje svým členům řadu výhod a služeb přímo nebo prostřednictvím OBALOVÉHO INSTITUITU SYBA / CZECH PACKAGING INSTITUTE SYBA. SYBA úzce spolupracuje s jak řadou profesních svazů a sdružení, tak se vzdělávacími institucemi a zkušebnami.
Keynote: (CZ)
DD/MM/YYY
TIME CET

IVA WERBYNSKÁ

Managing Director in Obalový institut SYBA