Menu Close

MIROSLAV KUBÁSEK

RNDr. Miroslav Kubásek Ph.D. je spoluzakladatelem a propagátorem celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, autorem systému pro hlášení podnětů od občanů ZmapujTo a autorem webové a mobilní odpadové aplikace Kam s ním?. Byl spoluřešitelem několika vědeckých mezinárodních projektů a podílel jsem se na tvorbě specializovaných webových analytických portálů z oblasti lékařství, epidemiologie a environmentálního monitoringu. V současné době také působí ve výzkumném centru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (RECETOX) kde vede výuku informatických předmětů studijního oboru Matematická biologie a biomedicína.
Ukliďme Česko je spolek, který organizuje stejnojmennou celorepublikovou dobrovolnickou úklidovou akci, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, která v roli místních organizátorů připravuje úklidy v konkrétních lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak společně vybrané místo uklidí. Spolek je také oficiálním národním koordinátorem Celosvětového úklidového dne (World Cleanup Day) pro Českou republiku. Kromě organizováním úklidů se spolek zaměřuje také na propagaci správného způsobu nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů a prevenci vzniku černých skládek. Spolek stojí nejen za vznikem projektu ZmapujTo.cz, což platforma umožňující občanům nahlásit černé skládky a další problémy ve městech a obcích příslušným úřadům, ale nově i za projektem KAMsNIM.cz. Jedná se o mobilní a webovou mapovou aplikaci, jejímž cílem je poradit, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde je lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat.
Keynote: (CZ)
DD/MM/YYY
TIME CET

Miroslav Kubásek

Co-founder at Ukliďme Česko