Menu Close

MARIUSZ WAWER

3M is committed to actively contributing to sustainable development through environmental protection, social responsibility, and economic progress.
Snižujeme hmotnost elektrických vedení, aby se více energie dostalo k více lidem. Pomáháme výrobcům, aby používali méně a dosahovali více. Automatizujeme údaje o zdravotní péči, aby správní lidé dostávali správné informace. Po celé zeměkouli společnost 3M každý den pomáhá společnostem i jednotlivcům k úspěchu. A současně přispívá ke skutečně udržitelnému rozvoji prostřednictvím ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a hospodářského pokroku. Používáme naši vědu ke skutečnému zlepšení života každého člověka na celém světě.
Prezentace: Smart Cities
June 22nd 2022
13:50 - 14:00 CET

Mariusz Wawer

Head of Governmental Relations & Sustainability (ESG) at 3M East Europe Region