Menu Zavřeno

ANDREAS BECKMANN

Jako regionální generální ředitel WWF pro střední a východní Evropu je odpovědný za vedení a koordinaci úsilí WWF, celosvětové ochranářské organizace, která má za cíl zajistit živou planetu pro přírodu a lidi ze střední a jihovýchodní Evropy. Andreas v současnosti předsedá výboru WWF Global Partnerships Committee, který dohlíží na firemní zapojení globální sítě WWF. Působil v představenstvech řady organizací, včetně České a Slovenské nadace Environmental Partnership Foundations, Greenpeace Česká republika, Poradního výboru pro průmysl MBA Bradford University a řady organizací WWF.
Jako přední světová ochranářská organizace pracuje WWF v téměř 100 zemích na řešení nejpalčivějších problémů týkajících se přírody, lidí a klimatu. Spolupracujeme s místními komunitami, abychom chránili přírodní zdroje, na kterých jsme všichni závislí, a budujeme budoucnost, ve které se lidem a přírodě daří. Společně s partnery na všech úrovních transformujeme trhy a politiky směrem k udržitelnosti, vypořádáme se s hrozbami, které způsobují klimatickou krizi, a chráníme a obnovujeme divokou zvěř a jejich místa výskytu.
Keynote: (CZ)
DD/MM/YYY
TIME CET

ANDREAS BECKMANN

Regional CEO at WWF Central and Eastern Europe